SAMOVREDNOVANJE

Strategija FPSP

Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2020-2023. godine Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više

Zadaci i ciljevi FPSP

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više

Statut FPSP

Statut Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više

Mere i subjekti kvaliteta

Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više

Samovrednovanje ustanove 2016.-2019.

Saznajte više

Samovrednovanje ustanove 2012.-2015.

Saznajte više

SAMOVREDNOVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA

Samovrednovanje OAS Pravo

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Pravo DLS

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Pravo VJ Trstenik

Saznajte više

Samovrednovanje MAS Pravo

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Menadžment

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Menadžment DLS

Saznajte više

Samovrednovanje MAS Organizacija

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija DLS

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija VJ Trstenik

Saznajte više

Samovrednovanje MAS Poslovna ekonomija

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Bezbednost

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Bezbednost DLS

Saznajte više

Samovrednovanje MAS Međunarodna bezbednost

Saznajte više

Samovrednovanje MAS Međunarodni odnosi i diplomatija

Saznajte više

Samovrednovanje DS Menadžment i biznis

Saznajte više

Samovrednovanje DS Pravo i ekonomija

Saznajte više