Samovrednovanje

Akcioni plan 2018.

Akcioni plan za sporovođenje strategije kvaliteta za školsku 2018/19 godinu.

Saznajte više

Godišnji izveštaj

Usvojeni godišnji izveštaj o radu komisije za unutrašnje osiguranje kvaliteta Fakulteta za poslovne studije i pravo u okviru standarda kvaliteta za 2018/2019 godinu.

Saznajte više

Mere i subjekti kvaliteta

Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta.

Saznajte više

Pravilnik o izboru u zvanja

Pravilnik o izboru u zvanja nastavnika i saradnika.

Saznajte više

Pravilnik o organizaciji i pravilima studija

Pravilnik o organizaciji i pravilima studija, praćenju rezultata rada studenata i njihovog opterećenja u nastavi.

Saznajte više

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta.

Saznajte više

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu studenata.

Saznajte više

Spisak članova - komisija za doktorske studije

Spisak članova organizacionih jedinica za kvalitet doktorskih studija visokoškolske ustanove i studijskih programa.

Saznajte više

Strategija FPSP

Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2020-2023. godine.

Saznajte više

Plan rada i procedura 2019-20

Plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove u okviru standarda kvaliteta za 2019/2020.

Saznajte više

Akcioni plan 2019-2020.

Akcioni plan za sporovođenje strategije kvaliteta za školsku 2019/20 godinu.

Saznajte više