Naš student Marija Lugonjić odbranila je doktorsku disertaciju

 

Dana 14.06.2023.

na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu, studentkinja doktorskih studija 

Marija Lugonjić

je uspešno odbranila doktorsku disertaciju na temu:

 

"Javno privatno partnerstvo i koncesija kao efikasan model unapređenja upravljanja zdravstvom sa posebnim osvrtom na Srbiju"

 

pred Komisijom u sastavu: 

 

prof. dr Milan Radosavljević - predsednik komisije
Fakultet za poslovne studije i pravo
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu

 

prof. dr Olja Arsenijević - mentorka
Fakultet za poslovne studije i pravo
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu

 

prof. dr Polona Šprajc - članica
Fakultet za organizacione nauke
Univerzitet u Mariboru, Republika Slovenija

 

doc. dr Jasmina Šljivić - članica
Univerzitet „Bijeljina“
Bijeljina, Bosna i Hercegovina


 

Marija Lugonjić je doktorske studije upisala 2018. godine i nakon 6 godina vrednog rada uspešno ih je okončala,

Čestitamo i želimo uspešnu akademsku karijeru!!!