Velika čast i zadovoljstvo nam je bilo da u ponedeljak, 29.11. na našem Fakultetu za poslovne studije i pravo ugostimo prof. dr Slavicu Đukić Dejanović, redovnu profesorku na medicinskom fakultetu u Kragujevcu, aktuelnu ministarku u Vladi Republike Srbije zaduženu za demografiju i populacionu politiku, bivšu ministarku zdravlja, bivšu predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i vršioca dužnosti predsednika Republike Srbije.

Profesorka je predavač na predmetima Psihijatrija, i “Etike, veštine i komunikacije”.

Osnivač dnevne Psihijatrijske bolnice u Kliničkom centru u Kragujevcu, član Udruženja psihijatara Srbije, a obavljala je i funkciju predsednika ovog udruženja u dva mandata, član Predsedništva Psihijatrijske sekcije Jugoslavije.

Autor je sedam knjiga, dva udžbenika za studente redovne nastave i jedan je od autora tri udžbenika za studente posle diplomske nastave.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović je autor i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova, od kojih je, u samo poslednjih pet godina, trideset objavljeno u najznačajnijim naučnim časopisima koji se nalaze na SCI listi.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović je našim studentima, ali i kolegama profesorima, asistentima i drugim zainteresovanim ukazala na značaj posebne brige za zaštitu mentalnog zdravlja stanovništva, kao najvažnijeg potencijala svake zemlje, u uslovima pandemije COVID-19, ali i u svim drugim uslovima. Ukazala je na značaj rane samo-dijagnostike kao prvog koraka za konsultaciju stručnjaka, ali i na značaj izbora zdravih stilova života, optimizma, brige o sebi, porodici i društvu u celini.

Zahvaljujemo se prof. dr Slavici Đukić Dejanović na izdvojenom vremenu, veri i optimizmu koji je podelila sa nama.