Deveta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

„STRADANJE SRBA, JEVREJA I ROMA I OSTALIH NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE”

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo organizuju Devetu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom: „STRADANJE SRBA, JEVREJA, ROMA I OSTALIH NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE“.

Konferencija će se, uz sve bezbednosne mere prevencije od virusa korona, održati u smanjenom kapacitetu 27. januara 2022. godine, u prostorijama Fakulteta za poslovne studije i pravo, na adresi Staro sajmište 29, sa početkom u 11 časova, ali će se prenositi i onlajn te će veliki broj zainteresovanih direktno biti uključen u rad konferencije.

Misija svih dosadašnjih, pa i ove devete naučne konferencije, je da se obnove sećanja na zločine koji su se desili u Drugom svetskom ratu nad Srbima, Jevrejima i Romima i da se naučnim i stručnim radovima, svedočenjima i novim stručnim informacijama da doprinos u rasvetljavanju fenomena Holokausta i genocida, koji su dugo, a i danas zapostavljeni u naučnim i stručnim krugovima.

S obzirom na to da su organizatori, odnosno Fakulteti locirani na prostoru Staro sajmište, isti imaju i moralnu obavezu da proučavaju istorijske događaje sa ovog prostora, da informišu javnost i objašnjavaju šta se ovde događalo za vreme Drugog svetskog rata tj. da aktivno rade na negovanju kulture sećanja kako bi svet bio otporniji na slične zločine i kako se isti, ili slični događaji više nikada i nigde ne bi dogodili.

Da se nikad ne zaboravi!