Studenti Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union - Nikola Tesla” u Beogradu, u okviru predmeta Diplomatsko i konzularno pravo, pod vodstvom doc. dr Milijane Danevske, posetili su 17.11.2021. godine Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

Generalni sekretar Ministarstva, Rade Stefanović, upoznao je studente sa radom, organizacijom i funkcijama pomenutog Ministarstva.

Nakon izlaganja Generalnog sekretara, usledila je debata gde su studenti pokazali veliko interesovanje za rad Ministarstva spoljnih poslova.