Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije za otvoreno društvo poziva zainteresovane studente osnovnih i master studija prava u Republici Srbiji da se prijave na: Takmičenje u simulaciji suđenja ( MOOT Court) „OSUDI DISKRIMINACIJU”.

Na takmičenje mogu da se prijave:

- Studenti i studentkinje osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji;
- Oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2021/22 godini na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi u ime tima studenata koji mora da se sastoji od najmanje dve, a najviše tri osobe koje ispunjavaju gore navedene uslove. Na prijavi je potrebno naznačiti i ime mentora tima. Mentor tima može biti neko od nastavnika ili saradnika na jednom od akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, ili drugi stručnjak iz ove oblasti.

Prijave i sva pitanja u vezi sa konkursom, možete dostaviti mejlom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Rok za dostavljanje prijava: 24. oktobar 2021. godine.

Pravni problem na osnovu kojeg će studenti sačinjavati pisane podneske biće dostavljen prijavljenim timovima 25. oktobar 2021. godine, po okončanju postupka prijavljivanja.

Rok za slanje zahteva za razjašnjenje i dopunu činjenica problema: 29. oktobar 2021. godine.

Rok za predaju tužbe: 11. novembar 2021. godine.

Rok za predaju odgovora na tužbu: 26. novembar 2021. godine.

Usmeni deo takmičenja biće održan sredinom decembra 2021. godine u Beogradu.

Poziv na takmičenje