Fakultet za poslovne studije i pravo - Konkursi

Broj: 387-1/21

Datum: 19.07.2021. godine

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO
UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ U BEOGRADU

PIB: 102072407, MB: 08728470

RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U SVA ZVANJA I PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA ZA UŽU NAUČNU OBLAST:

  1. Građanskopravna  – 1 izvršilac
  2. Međunarodnopravna – 1 izvršilac


Radni odnos za docenta i vanrednog profesora zasniva se na period od pet godina a za redovnog profesora na neodređeno vreme.

Molbu i dokumentaciju dostaviti lično ili putem pošte na adresu, Staro Sajmište 29, Beograd.

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Uslovi konkursa su predviđeni čl. 74. i 75. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon) i opštim aktima Fakulteta.

Informacije: 011 / 31 31 246

Beograd, 19.07.2021. godine

Dekan
Prof. dr Milan Radosavljević

Broj: 408/21

Datum: 23.07.2021. godine

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO
UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ U BEOGRADU

PIB: 102072407, MB: 08728470

RASPISUJE KONKURS ZA RADNO MESTO: INFORMATIČAR

Opis poslova: održavanje i unapređenje postojeće informatičke infrastrukture, administracija i održavanje postojećeg veb-sajta i e–servisa Fakulteta, izrada i formatiranje svih potrebnih izveštaja, kao i svi ostali poslovi iz delokruga rada po nalogu nadređenih zaposlenih i uprave Fakulteta.

Za navedeno radno mesto kandidat mora da poseduje sledeća znanja:
• Poznavanje PC  hardvera
• Napredno poznavanje paketa MS Office (obavezno Word i Exel)
• Rad u operativnom sistemu MS windows, kao i njegovo održavanje
• Poznavanje Open Office.org paketa
• Poznavanje LAN mreža
• Napredno korišćenje interneta
• Znanje engleskog jezika
• Dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti
• Sposobnost za timski rad

Za navedeno radno mesto kandidat mora ispunjavati sledeće uslove:
• Da je državljanin Republike Srbije
• Da je punoletno lice
• Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
• Da je svršeni student studijskog programa OAS Informacioni sistemi Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd
• Da nije osuđivan


Za potencijalne kandidate organizovaće se usmeni razgovor radi odabira. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Izabrani kandidat će provesti tri meseca na probnom radu.

Kandidati koji apliciraju na konkurs u obavezi su da dostave radnu biografiju sa kontakt podacima na e – mail adresu: sekretar@fpsp.edu.rs

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Gornji tekst objaviti na internet stranici Fakulteta www.fpsp.edu.rs i oglasnim tablama Fakulteta.

Beograd, 23.07.2021 godine

Dekan
Prof. dr Milan Radosavljević