Fakultet za poslovne studije i pravo - Konkursi

16/04/2021

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
УНИВЕРЗИТЕТA „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У СВА ЗВАЊА И ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НАСТАВНИКА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ:

Грађанскоправна – 1 извршилац

Preuzmite dokument