Strategija obezbeđenja kvaliteta

za period 2020-2023. godine

FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO,
UNIVERZITET UNION „NIKOLA TESLA“- BEOGRAD