Jadranka Radosavljević
Jadranka Radosavljević

RUKOVODILAC STUDENTSKE SLUŽBE

+ 381 63 660 824

Andrijana Veljković
Andrijana Veljković

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE - I GODINA

+381 11 400 35 39

Jovana Zdravković
Jovana Zdravković

POMOĆNIK DEKANA ZA NASTAVU

+ 381 63 1034 209

Nemanja Debeljković
Nemanja Debeljković

REFERENT ZA ODBRANU DIPLOMSKIH RADOVA

+ 381 63 1034 261

Biljana Pećić
Biljana Pećić

Studenska služba VJ Trstenik

Ljiljana Srnić
Ljiljana Srnić

Studenska služba VJ Trstenik