Disertacije

Disertacija na uvid javnosti Aleksandar Anđelković

Datum objavljivanja 28.08.2018.

Disertacija na uvid javnosti Aleksandar Anđelković, tema: “UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I KREACIJAMA U DINAMIČNOM OKRUŽENJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA VISOKOOBRAZOVNI SISTEM U SRBIJI”