Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Fakultet za poslovne studije i pravo
Univerziteta “Union – Nikola Tesla” u Beogradu
Staro sajmište 29, Novi Beograd
Jurija Gagarina 149a, Novi Beograd

Bojan Zdravković, dipl. pravnik – master, sekretar

11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149a, Novi Beograd

011 4003 534

sekretar@fpsp.edu.rs