Prof. dr Balša Kašćelan
Prof. dr Balša Kašćelan

Pravo

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Ana Opačić
Prof. dr Ana Opačić

Privrednopravna i međunarodnopravna oblast

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Maja Dimić
Prof. dr Maja Dimić

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Dejan T. Ilić
Prof. dr Dejan T. Ilić

Strategijski menadžment i upravljanje inovacijama

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Lazar Cvijić
Prof. dr Lazar Cvijić

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Milica Kaličanin

Prof. dr Milica Kaličanin

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Aleksandra Gajdobranski
Prof. dr Aleksandra Gajdobranski

Ekonomija i finansije

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Zoran Pešić
Prof. dr Zoran Pešić

Političke nauke

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Mileva Pavlović
Prof. dr Mileva Pavlović

Opšteobrazovna oblast

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Milan Vemić
Prof. dr Milan Vemić

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Slobodan Šegrt
Prof. dr Slobodan Šegrt

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Ljiljana Stanković
Prof. dr Ljiljana Stanković

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Suzana Pajić
Prof. dr Suzana Pajić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

Prof. dr Vera Krmpot
Prof. dr Vera Krmpot

Menadžment

E-CRIS
COBISS