Fakultet za poslovne studije i pravo – fakultet za 21. Vek

Savremeno obrazovanje se više ne može zamisliti bez upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Kako uskladiti obimne lične obaveze i potrebu za usvršavanjem? Kako u teškim vremenima priuštiti studiranje uz najmanje troškove, a da se pri tom dobije najviši mogući kvalitet obrazovanja? Odgovor je: „Primena IKT- u obrazovanju“.

Fakultet za poslovne studije i pravo će predstaviti sopstveno IKT rešenje na Konferenciji „Nove tehnologije u obrazovanju“ - 27. i 28. februara 2015. u Belexpocentru.

Saznajte više...

Druga međunarodna naučna konferencija "Holokaust nad Jevrejima, Romima i Srbimau Drugom svetskom ratu"

Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, 27. Januara 2015. godinena Fakultetu za poslovne studije i pravo i Fakultetu za strateški i operativni menadžment, sa uspehom je održana Druga međunarodna naučna konferencija "Holokaust nad Jevrejima, Romima i Srbimau Drugom svetskom ratu".

 

 

Čitaj dalje...

Potpisivanje ugovora

Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu, Fakultet za strateški i operativni menadžment u Beogradu i Sindikat srpske policije su dana 09.01.2015. godine u prostorijama fakulteta na adresi Staro sajmište 29, Beograd zaključili Ugovor o obrazovanju članova sindikata.

 

 

 

Čitaj dalje..

Fakultet za strateški i operativni menadžment u Beogradu raspisuje konkurs za upis studenata na smer: OAS INFORMACIONI SISTEMI.

 

 

 

Čitaj dalje..