MAS PRAVO

Prоgrаm diplоmskih аkаdеmskih studiја Prаvо, je priprеmlјеn zа studеntе kојi vеć imајu оsnоvnо stručnо i prоfеsiоnаlnо iskustvо u svоm pоslu.

Cilј је dа sе rаzviја čvrstа vеzа i vrhunski kvаlitеt studiја i rеšаvаnjе prаvnih i drugih prоblеmа, krоz intеrаkciјu sа studеntimа.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj diplomskih studija Pravo jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti prava i to kroz:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse prava, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Poznavanje pravne osnove funkcionisanja nacionalnog i međunarodnog prava, kao i pojedina specijalizovana prava koja se javljaju sa povećanjem složenosti funkcionisanja društvenog, privrednog sistema;
 • Produbljivanje stečenog znanja na osnovnim akademskim studijama i nadogradnja u savremenim trendovima u razvoju pravne teorije, a posebno u izgradnji pravnog sistema Evropske unije.
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kako do zvanja master pravnik?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master pravnik.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program MAS Pravo je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 2.12.2016. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06

Pogledajte sve akreditacije
#Naziv predmetaBodoviStatus
1 Metodologija naučnog istraživanja 8 ESPB Obavezan predmet
2 Institucije i pravo EU 8 ESPB Obavezan predmet
3* Pravo spoljne trgovine 7 ESPB Izborni predmet
3* Međunarodna saradnja u suzbijanju kriminaliteta 7 ESPB Izborni predmet
4* Međunarodne finansije i finansijsko pravo 7 ESPB Izborni predmet
4* Međunarodno krivično pravo 7 ESPB Izborni predmet
5 Međunarodni sudovi i arbitraže 7 ESPB Obavezan predmet
6 Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada 9 ESPB Obavezan predmet
7 Stručna praksa 3 ESPB Obavezan predmet
8 Master rad - izrada i odbrana 11 ESPB Obavezan
* - bira se jedan izborni predmet

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Savladavanjem studijskog programa Pravo studenti stiču sledeće opšte sposobnosti i kompetencije:

 • Sposobnost da primene metode, postupke i proces istraživanja i analize radi definisanja problema u oblasti prava;
 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikuljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju zadatke u oblasti prava;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Sposobnost za preuzimanje inicijative za postizanje ciljeva i aktivno uključivanje u pravno-poslovne procese;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti prava i njihove implementacije u praksi;
 • Osposobljenost za donošenje kompleksnih odluka, delegiranje odgovornosti i sprovođenje zadataka;
 • Osposobljenost za timski rad i adekvatnu poslovnu komunikaciju sa zaposlenima i klijentima;
 • Osposobljenost da stečena znanja i rešavanje praktičnih problema u oblasti prava primene u svakodnevnim poslovnim aktivnostima;
 • Osposobljenost za kreativno i nezavisno delovanje;
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

osnovne-akademske-studije-predprijava

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!