Naš student Stefan Zimonjić odbranio je doktorsku disertaciju

 

Dana 29.06.2023.

na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu, student doktorskih studija

Stefan Zimonjić

je uspešno odbranio doktorsku disertaciju na temu:

 

"Ekonomsko-pravni aspekti privatizacije prehrambene industrije i uticaj na privredni razvoj Srbije"

 

pred Komisijom u sastavu: 

prof. dr Milan Radosavljević - predsednik komisije
Fakultet za poslovne studije i pravo
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu


prof. dr Milica Kaličanin - mentor
Fakultet za poslovne studije i pravo
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu


prof. dr Dragana Vojteški Kljenak - član
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i
preduzetništvo u Beogradu


doc. dr Vanda Božić - član
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

 

Stefan Zimonić je doktorske studije upisao 2016. godine i nakon 7 godina vrednog rada uspešno ih je okončao,

Čestitamo i želimo uspešnu akademsku karijeru!!!