Naš student Andrija Lazarević odbranio je master rad sa najvišom ocenom

 

Dana 05.07.2023.

na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu, student master studija

Andrija Lazarević

je uspešno odbranio master rad sa najvišom ocenom, na temu:

 

"Stečaj kao opravdan razlog za raskid ili otkaz profesionalnog ugovora u fudbalu i registraciju fudbalera izvan registracionog perioda"

 

pred Komisijom u sastavu: 

 

 

Prof. dr Života Radosavljević - predsednik komisije
Fakultet za poslovne studije i pravo
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu

 

 

Prof. dr Milan Milošević - mentor
Fakultet za poslovne studije i pravo
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu

 

Čestitamo i želimo uspešnu akademsku karijeru!!!