FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO,
UNIVERZITET UNION „NIKOLA TESLA“- BEOGRAD
Preuzmi dokument