za period 2020-2023. godine
FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO,UNIVERZITET UNION „NIKOLA TESLA“- BEOGRAD
Preuzmi dokument