Fakultet za poslovne studije i pravo

Ko su asistenti i saradnici u nastavi - ljudi koji su izabrali da karijeru i život posvete pomažući drugima da krenu put znanja.

Oni obavljaju mnoge poslove, koji se na prvi pogled možda i ne vide, ali imaju veliki značaj u radu. Pripremaju i izvode vežbe sa studentima, učestvuju u pripremi kolokvijuma, pripremaju razne materijale za savladavanje nastavnog plana i programa i dr.

Većina njih ima bogato iskustvo u naučnom radu. Učestvovali su na mnogim konferencijama i iza sebe imaju veliki broj objavljenih naučnih radova.

I da, oni su uvek tu kada studentu treba pomoć. Da učenje bude lakše i efikasnije

Krstina Reko Stanković, asistent
Oblast istraživanja:
Menadžment, Opšteobrazovna
Profile Picture
Profile Picture
krstina.reko@fpsp.edu.rs
Milica Kastratović, saradnik u nastavi
Oblast istraživanja:
Građanskopravna
Profile Picture
Profile Picture
milica.kastratovic@fpsp.edu.rs
Janko Reko, asistent
Oblast istraživanja:
Međunarodnpravna
Profile Picture
Profile Picture
janko.reko@fpsp.edu.rs
Dušica Bošković, asistent
Oblast istraživanja:
Ekonomija
Profile Picture
dusica.boskovic@fpsp.edu.rs
Milivoje Kuzmić, saradnik u nastavi
Oblast istraživanja:
Javnopravna i teorijskopravna
Profile Picture
milivoje.kuzmic@fpsp.edu.rs
Valentina Mandžukić
Oblast istraživanja:
Privrednopravna
Profile Picture
valentina.mandzukic@fpsp.edu.rs