Međunarodna bezbednost

Studijski program MAS Međunarodna bezbednost je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Međunarodna bezbednost je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija, koji postoji na Fakultetu.

Struktura studijskog programa je tako postavljena da studenti na ovom nivou studiranja treba da prošire znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti međunarodne bezbednosti.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj master studija Međunarodna bezbednost jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u ovoj oblasti:

 

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse međunarodne bezbednosti, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti međunarodne bezbednosti;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, savremene teorije bezbednosti, konflikata i mirovne strategije, spoljne i bezbednosne politike EU, organizacije međunarodne bezbednosti, savremene diplomatije i savremene spoljne i bezbednosne politike;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kako do zvanja master menadžer u oblasti međunarodne bezbednosti?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master menadžer.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program MAS Međunarodna bezbednost je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Pogledajte sve akreditacije

Akreditovani studijski program

#Naziv predmetaBodoviStatus
1Metodologija naučnog istraživanja8 ESPBObavezan predmet
2Savremene teorije bezbednosti8 ESPBObavezan predmet
3*Savremena diplomatija7 ESPBIzborni predmet
3*Konflikti i mirovne strategije7 ESPBIzborni predmet
4*Organizacije međunarodne bezbednosti7 ESPBIzborni predmet
4*Savremene spoljne i bezbednosne politike7 ESPBIzborni predmet
5Spoljna i bezbednosna politika EU7 ESPBObavezan predmet
6Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada9 ESPBObavezan predmet
7Stručna praksa3 ESPBObavezan predmet
8Master rad - izrada i odbrana11 ESPBObavezan

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Međunarodna bezbednost master studija su:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikuljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti međunarodne bezbednosti;
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti međunarodne bezbednosti;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti međunarodne bezbednosti i njihove implementacije u praksi;
 • - Osposobljenost za timski rad;
 • Osposobljenost da stečena znanja iz oblasti međunarodne bezbednosti primene u svakodnevnoj praksi;
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!