Menadžment

Samo za one koji žele uspeh u poslovnom svetu

„Jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost“
Henri Ford

Ključne odlike poslovanja u 21. veku su dinamičnost i potreba da se brzo odgovori na česte promene na tržištu. Kompanijama su potrebni sposobni mladi stručnjaci koji znaju kako da se nose sa novim izazovima. Ovaj studijski program obezbeđuje obrazovanje savremenih menadžera po odgovarajućim međunarodnim standardima. Tako će biti spremni da se suoče sa mnogobrojnim promenama i izazovima u budućem poslovnom okruženju.

Tokom studiranja stiču se znanja i veštine potrebne savremenim menadžerima. Pored toga obezbeđuje se potrebno znanje iz ekonomije i prava. Ova dodatna znanja obezbeđuju prednost našim studentima prilikom zapošljavanja. Spremniji su od drugih da budu korisniji kompanijama u kojima potraže posao.

Koji nam je zajednički cilj?

Uz pomoć iskusnog nastavnog kadra na kraju studija studenti će imati:

 • Dobru teoretsku i praktičnu osnovu iz menadžmenta koju mogu iskoristiti u domaćim i međunarodnim kompanijama;
 • Sposobnosti koje su potrebne za razumevanje menadžerskih, ekonomskih, pravnih, marketinških i drugih poslova.

Poseban cilj je uključivanje najboljih studenata u projekte koji im daju mogućnost da steknu prvo iskustvo i dopunsku zaradu tokom studiranja.

FPSP cilj

Kako do zvanja diplomirani menadžer?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani menadžer.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program OAS Menadžment je akreditovan od strane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.11.2017. godine, broj rešenja 612-00-03438/2016-06.

Pogledajte sve akreditacije

Akreditovani studijski program

# Naziv predmeta ESPB
1. Sociologija 8
2. Uvod u pravo 8
3. Menadžment 8
4. Engleski jezik 1 6
5. Makroekonomija 8
6. Poslovna matematika 8
7. Računovodstvo 8
8. Predmet izbornog bloka 1 6
  1.Francuski jezik 1  
2.Ruski jezik 1  
# Naziv predmeta ESPB
1. Organizacija i poslovna kultura 8
2. Marketing 8
3. Upravljanje ljudskim resursima 8
4. Engleski jezik 2 6
5. Poslovna statistika 8
6. Mikroekonomija 8
7. Privredno pravo 8
8. Predmet izbornog bloka 2 6
  1. Francuski jezik 2  
2. Ruski jezik 2  
# Naziv predmeta ESPB
1. Korporativne finansije 8
2. Engleski jezik 3 6
3. Predmet izbornog bloka 3 8
  1.Berze i berzansko poslovanje  
2.Analiza poslovanja preduzeća  
4. Predmet izbornog bloka 4 8
  1.Međunarodna ekonomija  
2.Upravljačko računovodstvo  
5. Ekonomika usluga 9
6. Finansijska i aktuarska matematika 9
7. Predmet izbornog bloka 5 10
  1.Ponašanje potrošača  
2.Upravljanje promenama  
8. Stručna praksa 1 2
# Naziv predmeta ESPB
1. Finansijski menadžment 10
2. Predmet izbornog bloka 6 9
  1. Međunarodno privredno pravo  
2. Poslovna etika  
3. Strategijski menadžment 10
4. Stručna praksa 2 1
5. Predmet izbornog bloka 7 9
  1.Internet marketing  
2. E-uprava  
6. Menadžment znanja 9
7. Engleski jezik  4 5
8. Istraživanja sadržana u završnom radu 4
9. Završni rad - izrada i odbrana 3

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Samovrednovanje

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Distance Learning System (DLS)

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Menadžment osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

FPSP sigurna budućnost

Trendovi u obavljanju menadžerskih poslova zahtevaju od profesionalnog kadra:

 • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja
 • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci
 • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje upravljačkih odluka
 • Osposobljenost za timski rad
 • Prilagođavanje promenljivim okolnostima
 • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Kako do dobro plaćenog posla?

Prepoznatljiva zanimanja i profesije koje bi mogli da obavljaju svršeni studenti na ovom studijskom programu su:

 • Upravljanje poslovnim procesima u organizacijama različitih delatnosti;
 • Upravljanje ljudskim resursima;
 • Upravljanje marketingom i istraživanjem tržišta;
 • Upravljanje finansijama;
 • Upravljanje berzama i berzanskim poslovanjem;
 • Upravljanje međunarodnim robnim i finansijskim tokovima;
 • Upravljanje uslužnim poslovnim sistemima;
 • Operativni modeli obračuna, raspodele periodičnih rezulta u poslovanju;
 • Elektronsko poslovanje u funkciji donošenja upravljačkih odluka;
 • Dizajnarinje organizacionih sistema;
 • Upravljanje razvojem kompanija.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!