Fakultet za poslovne studije i pravo

Doc. dr Aleksandra Pavićević
Oblast istraživanja:
Ekonomija
Profile Picture
Profile Picture
aleksandra.pavicevic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Vladan Stanković
Oblast istraživanja:
Međunarodnopravna
Profile Picture
Profile Picture
vladan.stankovic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Milan Janković
Oblast istraživanja:
Ekonomija
Profile Picture
Profile Picture
milan.jankovic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Slađana Neogradi
Oblast istraživanja:
Ekonomija
Profile Picture
Profile Picture
sladjana.neogradi@fpsp.edu.rs
Doc. dr Nedžad Imamović
Oblast istraživanja:
Ekonomija
Profile Picture
Profile Picture
nedzad.imamovic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Jovana Tomić
Oblast istraživanja:
Građanskopravna
Profile Picture
Profile Picture
jovana.tomic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Dušan Lukić
Oblast istraživanja:
Menadžment
Profile Picture
Profile Picture
dusan.lukic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Vinko Pandurević
Oblast istraživanja:
Opšteobrazovna
Profile Picture
Profile Picture
vinko.pandurevic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Zvezdan Radojković
Oblast istraživanja:
Krivičnopravna
Profile Picture
Profile Picture
zvezdan.radojkovic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Nedeljko Krajišnik
Oblast istraživanja:
Javnopravna i teorijskopravna
Profile Picture
Profile Picture
nedeljko.krajisnik@fpsp.edu.rs
Doc. dr Branislav Milosavljević
Oblast istraživanja:
Bezbednost
Profile Picture
Profile Picture
branislav.milosavljevic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Janko Todorov
Oblast istraživanja:
Menadžment
Profile Picture
Profile Picture
janko.todorov@fpsp.edu.rs
Doc. dr Milan Glišović
Oblast istraživanja:
Bezbednost
Profile Picture
milan.glisovic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Milena Milosavljević Stević
Oblast istraživanja:
Opšteobrazovna
Profile Picture
Profile Picture
milena.milosavljevic.stevic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Stevo Škrbić
stevo.skrbic@fpsp.edu.rs
Doc. dr Adriana Jović Bogdanović
Oblast istraživanja:
Menadžment
Profile Picture
Profile Picture
Doc. dr Duško Belović
Oblast istraživanja:
Menadžment
Profile Picture
Profile Picture
dusko.belovic@fpsp.edu.rs