Strategija FPSP

Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2020-2023. godine Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Preuzmite dokument

Saznajte više


Izveštaj o radu FPSP

Godišnji izveštaj ustanove Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerziteta „Nikola Tesla“, Beograd za 2023. godinu

Preuzmite dokument

Saznajte više


 

Zadaci i ciljevi FPSP

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Preuzmite dokument

Saznajte više


 

Statut FPSP

Statut Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Preuzmite dokument

Saznajte više


 

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Preuzmite dokument

Saznajte više


 

Mere i subjekti kvaliteta

Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Preuzmite dokument

Saznajte više


 

Samovrednovanje ustanove 2021.-2024.

Samovrednovanje ustanove 2018.-2021.

Samovrednovanje ustanove 2016.-2019.

Samovrednovanje ustanove 2012.-2015.

SAMOVREDNOVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA

Samovrednovanje
OAS Pravo

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Pravo DLS

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Pravo VJ Trstenik

Saznajte više

Samovrednovanje
MAS Pravo

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Menadžment

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Menadžment DLS

Saznajte više

Samovrednovanje
MAS Organizacija

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Poslovna ekonomija

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Poslovna ekonomija DLS

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Poslovna ekonomija VJ Trstenik

Saznajte više

Samovrednovanje
MAS Poslovna ekonomija

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Bezbednost

Saznajte više

Samovrednovanje
OAS Bezbednost DLS

Saznajte više

Samovrednovanje
MAS Međunarodna bezbednost

Saznajte više

Samovrednovanje
MAS Međunarodni odnosi i diplomatija

Saznajte više

Samovrednovanje
DS Menadžment i biznis

Saznajte više

Samovrednovanje
DS Pravo i ekonomija

Saznajte više